Arctic blue polygon pattern

Kinoen på campus Tromsø

Bestilling og bruk av kinoen Reglar Etter bestilling Kvar finn du kinoen?

Bestilling og bruk av kinoen


For å bestilla kinoen, ta kontakt her:

  • UiT sin digitale teneste for sjølvhjelp, TopDesk
  • UiT Info: studentinfo@uit.no
  • Ta kontakt med UiT Info på den fysiske skranken vår i 1. etasje på Biblioteket for kultur og samfunnsfag på studiestad Tromsø.
  • Du kan sjølv sjå på timeplanen til kinoen her: Lenkje til timeplan


Map by MazeMap


Reglar


Om du ynskjer å bestille kinoen er det nokre reglar som må følgjast:

  • Førespurnad om bestilling må gjerast helst ei veke forut for dagen den skal brukast.
  • I førespurnaden må det komma fram dato og klokkeslett for bestillinga, og dessutan tal på besøkjande.
  • Det gis løyve til enkel servering av mat, men det må ryddast vekk før kinoen blir forlaten. Om de planlegg å ta med alkohol, må det lagast ein avtale med Avdeling for bygg og eigedom gjennom deira eige skjema (sjå under).
  • Det er du som bestiller kinoen som vil bli halde ansvarleg for skadar eller arbeid med reingjering som tilkjem.
  • Både utstyret og fasilitetane til kinoen skal brukast på ein ansvarleg måte, og UiT Info reserverer retten til å stengje ute den ansvarlege ved ueigna bruk, frå å bestille og anvende kinoen i framtida.
  • UiT Info gjev ikkje løyve til å bruke kinoen etter klokka 23:00.

Etter bestilling


Når du har sendt ein førespurnad til oss om å låne kinoen, kjem vi til å gå gjennom kalenderen for å sjå om det ønskte tidspunktet passar. Om tidspunktet er ope legg me inn ei bestilling i ditt namn, og du vil vera ansvarleg for bestillinga og bruken av rommet.

Kontrakt om sosiale arrangement (du må søkje innan ei veke med eige skjema), skal lastast opp i TopDesk til BEA

Når du så kjem til skranken for å henta lånekortet for tilgang til kinoen (den er låst utanfor bruk) vil ein av våre tilsette hos UIT Info registrera ditt namn, brukarnamnet ditt hos UiT, og dessutan når kinoen skal brukast og når kortet skal leverast inn (første vyrkedag etter bruk).

Kortet kan hentast og leverast innanfor opningstida til skranken: man–fre 10:00–15:00

Om kortet ikkje er levert tilbake på den andre vyrkedagen etter at kinoen vart nytta, vil du som ansvarleg få ei påminning om å levera inn kortet, og ein ny frist vil vere satt (3 vyrkedagar etter påminninga).

Har me ikkje fått kortet innan den nye fristen, vil kortet reknast som stole. Kortet vil gjerast inaktivt, og du som ansvarleg vil vera utestengd frå å bestilla eller bruka kinoen i framtida.


Kvar finn du kinoen?


Kinoen har namnet Teorifagbygg Hus 6, 6.222, og er i 2. etg, i enden av Vandrehallen.


Map by MazeMap