Arctic blue polygon pattern

Adgangskort for studenter

Informasjon om utlevering av kort, se høyremeny.

Adgangskort

Kortet fungerer som adgangskort for universitetets bygg og rom.

Når du får et nytt adgangskort skal kortet være automatisk tildelt adganger basert på hvilket studieprogram du tilhører. Det gis adgang til arealer tilknyttet fakultetet man tilhører, og spesifikke adganger basert på studieprogram.

Dersom du har behov for utvidede adganger på ditt adgangskort, må dette bestilles av det fakultetet man tilhører. Hvis man ønsker adgang til arealer tilknyttet andre fakultet enn man selv tilhører må dette bestilles av det aktuelle fakultet.

Oversikt over rekvirenter for adganger ved fakultetene finner du her.  

Endre PIN-kode, Glemt PIN-kode, Tapt kort:
Logg inn på nettsiden adgangskort.uit.no med ditt brukernavn og passord for å se eller endre PIN-kode. Siden er kun tilgjengelig fra UiTs nettverk, eller via vpn.uit.no

Ved tapt kort medbring gyldig legitimasjon til ditt hentested.

Kortets gyldighetsdato:
Adgangskortet er gyldig for inneværende semester og utløper etter neste semesters registreringsperiode. Når registrering for neste semester er gjennomført og semesteravgift er betalt forlenges adgangskortets gyldighetsperiode fram til neste semesters registeringsperiode utløper.  

Adgangskortet kan også benyttes til utskrifter, og som lånekort på biblioteket.

Feil ved bruk av adgangskort i kortleser:

 Jeg får rødt lys/nektet adgang/access denied i kortleser etter jeg taster min PIN-kode, hva gjør jeg?
Sjekk din PIN-kode på https://adgangskort.uit.no

Studenter ved Campus Narvik og Alta må kontakte servicetorget.

Jeg får rødt lys/nektet adgang/access denied i kortleser når jeg benytter adgangskortet, hva gjør jeg?
Kortet har ikke adgang. Ta kontakt med rekvirent for tilgang ved din enhet.

Studenter ved Campus Narvik og Alta må kontakte servicetorget.

Det er ingen reaksjon i kortleseren når jeg benytter kortet, hva gjør jeg?
Ta kontakt der du fikk kortet utlevert, og be dem sjekke kodingen av kortet.

Jeg får grønt lys / Unlocked / Ulåst i kortleser, men døren er fortsatt låst.
Ta kontakt med driftstekniker på bygget.Ansvarlig for siden: Magnus Voldsund
Sist oppdatert: 07.06.2024 10:34

 Information in english

 

Endre PIN, melde kort tapt?

Benytt denne nettsiden: Adgangskort

Utlevering av Adgangskort

 • Adgangskort utstedes kun ved personlig oppmøte.
  Du trenger ikke ha med bilde, det tar du hos oss  
 • Du må legitimere deg for å få adgangskort.

  Følgende er gyldig legitimasjon:
 • Norsk pass (ikke nødpass)
 • norsk nasjonalt ID-kort
 • norsk førerkort
 • utenlandsk pass (ikke nødpass)
 • nasjonalt ID-kort fra EU/EØS-land,  Sveits og Ukraina

Utleveringssteder:

Informasjon om utskrift

Kontakt oss via Serviceportalen (TOPdesk), tjenesten ligger under Bygg og eiendom.