Bilde av Svendsen, Elin
Bilde av Svendsen, Elin
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak elin.svendsen@uit.no +4777644611 97759301 Tromsø MH L8.323

Svendsen, Elin


Informasjonsrådgiver/ faggruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Faggruppeleder for Infotorget ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Faggruppa utfører en rekke tjenester for Helsefak sine studenter, inkludert linjeforeninger og studentorganisasjoner ved Helsefak, ansatte og samarbeidspartnere.
Vi sørger for innhold til Helsefaks infoskjermer ved Helsefak. Disse er plassert på følgende steder: Helsefak i Hammerfest, på Tannbygget(IKO), på Teorifagbygget hus 5(IPS), i farmasibygget(IFA), i MH-øst plan 6,7 og 8, og i MH-vest plan 7,8, 9, 10, 11 og 12.

Forøvrig jobber faggruppa med ulike oppgaver knyttet til studieadministrasjon inkludert bekreftelser på studierett og attester til kulltillitsvalgte, publisering, reservasjon av rom i forbindelse med kurs, møter og konferanser, gave- og profilartikler for fakultetet, tilganger til rom med Salto løsning, kort og adganger til fyllestasjon for nitrogen, utvikling og forbedring.  

Infotorgets skranketjeneste er åpen på hverdager fra kl. 0900 - 1400. 

Våre tjenester og kontaktinfo:

Er du student, samarbeidspartner eller besøkende finner du våre nettsider her!
Ansatte finner oss på Intranett her!

 

Møtearenaer:

  • Faggruppemøter
  • Lederteammøte for Seksjon for forskning, utdanning og formidling
  • Prodekanmøte for utdanning
  • Studentutvalgets møter med dekanen
  • Studieadministrativt forum ved Helsefak
  • SUs tillitsvalgtskolering 
  • Medlem av sentral infoskjermgruppe ved UiT
  • Top Desk superbrukerforum
  • Observatør i Studiestartnettverket ved UiT
MH L8.323