Bilde av Svendsen, Elin
Bilde av Svendsen, Elin
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak elin.svendsen@uit.no +4777644611

Elin Svendsen


Informasjonsrådgiver/ faggruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Informasjonsrådgiver, og faggruppeleder for UiT info- Helsefak. 
Gjennom våre tjenester bidrar vår faggruppe til et styrket læringsmiljø, en effektiv administrasjon, og et godt omdømme for Helsefak og UiT.

Faggruppa utfører en rekke tjenester for Helsefak sine studenter, inkludert linjeforeninger og studentorganisasjoner, ansatte og samarbeidspartnere. Vi bistår alumner, og besøkende til fakultetet.

 

Publisering
Vi sørger for innhold til Helsefaks infoskjermer. Disse er plassert på følgende steder: Helsefak i Hammerfest, på Tannbygget(IKO), på Teorifagbygget hus 5(IPS), i farmasibygget(IFA), i MH-øst plan 6,7 og 8, og i MH-vest plan 7,8, 9, 10, 11 og 12.
Vi legger ut informasjon på Tavla for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.


Studieadministrasjon
Vår viktigste oppgave er å bistå Helsefak studenter og tilby tjenester knyttet til studieadministrasjon inkludert bekreftelser på studierett og attester til kulltillitsvalgte.

 

Reservasjoner
Vi hjeper til med reservasjon av rom i forbindelse med kurs, seminarer, møter og konferanser. Vi ivaretar UiTs rom i UNN og reserverer disse for UNN ansatte og Helsefaks studenter.
Vi har status som rekvirenter og ordner blant annet med tilgang til rom med Salto løsning i MH- byggene for Helsefak ansatte, utsteder kort og gir adgang til fyllestasjon for nitrogen for flere fakultet og UNN. 
Vi  har et utvalg av gave- og profilartikler for fakultetet.

Våre tjenester og kontaktinfo: 
Sjekk ut våre nettsider her!

 

Møtearenaer:

  • Faggruppemøter
  • Lederteammøte for Seksjon for forskning, utdanning og formidling
  • Prodekanmøte for utdanning
  • Studentutvalgets møter med dekanen
  • Studieadministrativt forum ved Helsefak
  • SUs tillitsvalgtskolering 
  • Medlem av sentral infoskjermgruppe ved UiT
  • Nettverket for studenters suksess i høyere utdanning