Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Svendsen, Elin

Informasjonsrådgiver/ faggruppeleder Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Ansvarområde/ arbeidsoppgaver:

Faggruppeleder for førstelinjetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet.  

 

Møtearenaer:

  • Faggruppemøte
  • Lederteammøte for Seksjon for forskning, utdanning og formidling
  • Prodekanmøte for utdanning
  • Studieadministrativt forum ved Helsefak
  • Medlem av sentral infoskjermgruppe ved UiT
  • Top Desk superbrukerforum

 

  

 

 

 

 

[Loading...]