Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

Kristin Magnus Data Bodø.JPG
Gikk fra datateknikkstudiet og rett ut i jobb

De tilhørte begge første kullet ved UiTs ingeniørstudie i Datateknikk i Bodø. Nå roser de mottakelsen de har fått av IT-miljøet i byen: - Vi fikk jobbtilbud før vi var ferdige med studiene, forteller Kristin Skjørseter og Magnus Finvik.


Les nyhetssaken

Steinar Svarte.jpg
- Som foreleser er han beskrevet som en rockestjerne

- Det hær e over alle støvelskaft, sa Steinar Svarte selv da han i går ble tildelt Studentenes Pedagogikkærespris (SPÆP) ved UiT i Narvik.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content