Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

Uit i Narvik Glassgata.JPG
IVT-fakultetet på landstoppen i søker-økning

IVT-fakultetet ved UiT i Narvik har all grunn til å juble for årets søkertall. Mens ingeniørstudiene på landsbasis har en økning i førsteprioritetssøkere på 3,6 prosent, har fakultetet en økning på drøyt 16 prosent for sine bachelorstudier.


Les nyhetssaken

UiT i Narvik Sørensen talerstol.JPG
Invitert til Kina for å foredra om energieffektive bygg i kaldt klima

Professor Bjørn Reidar Sørensen ved IVT-fakultetet foredro nylig om fordelene ved energieffektive bygg i kaldt klima ved kinesiske Shandon Jianzhu University.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content