Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

Ensomhet.jpg
Lørdagsuniversitetet: «All the lonely people – Ensomhet, på jakt etter fakta og myter»

I julemåneden desember er det kanskje ett tema som fortjener mer oppmerksomhet enn de fleste andre, nemlig ensomhet. Og i årets siste utgave av det populære Lørdagsuniversitetet fra UiT i Narvik er vi på jakt etter fakta og myter om fenomenet.


Les nyhetssaken

UiT i Narvik glassgata (2).jpg
To disputaser på gang ved IVT-fakultetet

Både den 4. og 5. desember avholdes det doktorgrads-disputaser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]