Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

Students scholarship.jpg
Nå kan du søke "energi"-stipend til Tyskland (Information in English follows) Master-student eller PhD-kandidat ved UiT og med energi som ditt område? Lyst på et stipend til Tyskland?
Les nyhetssaken

UiT i Narvik Mogstad, Gjengedal, Leiros.jpg
UiT skal bidra til smarte arktiske bygg

- Et spennende prosjekt for universitetet, sier professor Terje Gjengedal ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Nå skal UiT bidra med tung kompetanse til å utvikle løsninger for energieffektive og smarte boliger i arktiske strøk gjennom prosjektet Smarte arktiske bygg.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content