Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

samlet.jpg
Setter kinesisk på dagsorden

Nordnorsk næringsliv som samhandler med Kina melder om et økende behov for ansatte som kan kinesisk - og behersker den kinesiske kulturforståelsen.  Nå inviteres det til konferanse ved UiT i Narvik for å se nærmere på muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom Nord-Norge og Kina.


Les nyhetssaken

UiT Narvik smart city - Copy.png
UiT bidrar i byutvikling i Narvik Kan Narvik innta førersetet i nord som såkalt Smart City? Så absolutt, mener Bernt Bremdal og Asbjørn Danielsen ved UiT i Narvik, som sammen med Narvik kommune og Narvikregionen næringsforening nå inviterer til workshop for å stake ut veien videre.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content