Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

Vinnere_1_crop.jpg
UiT har fått to nye meritterte undervisarar

Professorane Ragnhild Johanne Rensaa og Monica Alterskjær Sundset har fått utmerkinga ”merittert underviser ved UiT”.


Les nyhetssaken

Nordlys RUne Dahl.jpg
ArcLog åpnet i Narvik: Vil bidra i nordnorske vekstnæringer

- Dette er en svært gledelig etablering for både Narvik, regionen og landsdelen, fastslo Narviks varaordfører, Geir Ketil Hansen, da Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner (ArcLog) ble offisielt åpnet ved UiT i Narvik tirsdag.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]