Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

UiT Narvik ryddet ellabene.jpg
Har sikret viktig del av Narviks skolehistorie

- Det er vel like før vi også havner i en monter her, ler pensjonert overingeniør Jørn Bergvill. Sammen med tidligere kollega Kjell Ellingsen har han tømt skuffer og skap på elektronikk-labene ved IVT-fakultetet for gammelt utstyr. Nå stues alt bort i forbindelse med ombyggingen ved UiT i Narvik.


Les nyhetssaken

Konsen Big Band.jpg
UiT bidrar når VU 2019 åpner i dag

Heidi Ruud Ellingsen og Konsen Big Band fra Musikkonservatoriet ved UiT, innleder i dag, fredag, Vinterfestuka 2019 i Narvik. Og UiT Norges arktiske universitet er en av hovedsamarbeidspartnerne til Nord-Norges eldste kulturfestival.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]