Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene.

IVTfakultetet

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:


Siste nyheter

asbjorn-danielsen.jpg
Disputerte for ph.d-graden

Asbjørn Danielsen ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved IVT-fakultetet, UiT Norges arktiske universitet, disputerte torsdag 7. februar over sin doktorgradsavhandling "Methods and Technologies for Recognizing and Predicting Bedside Falls using Non-Intrusive Sensing".


Les nyhetssaken

Elias Sandal lektorutdanning UiT Narvik.jpg
Nå kan du ta lektorutdanning ved UiT i Narvik

Ikke bare synes han det er morsomt med matematikk, men Elias Sandal (20) likte også å hjelpe venner på videregående fram mot eksamen i faget. Kanskje naturlig at han derfor tar lektorutdanning i realfag ved UiT Norges arktiske universitet. Fra høsten kan du gjøre det samme i Narvik.

Her kan du søke


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]