Laboratorium for energistyring (Sulkowskilaboratoriet)

Laboratoriet er utstyrt for å understøtte forskning innen energiomforming ved bruk av kraftelektronikk, mikronett, elektrisk transport, fornybar energi og måling av spenningskvalitet. Det var blant annet er energistyringssystemet til den helelektriske oppdrettsbåten GMV Zero ble utviklet. Rommet er forbeholdt forskning og prosjektarbeid i samband med masteroppgaver.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • Keysight PA2203A IntegraVision Power Analyzer
 • dSpace 1103 rapid prototyping
 • dSpace 1104 rapid prototyping (to oppsett)
 • Trefase kraftelektronikkomformere med L og LCL filter
 • Trefase programmerbar AC kilde
 • Programmerbar DC kilde
 • Variac
 • Likestrømsmaskiner
 • Asynkronmaskiner
 • Synkronmaksiner
 • ABB regenerator motordrift
 • Oscilloskop
Kontaktinformasjon

Johnny Tokle
Tlf: 76 96 61 84
Epost: johnny.tokle@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Tokle, Johnny