Laboratorium for bygg og anlegg, betonglaboratoriet


Foto for infrastruktur

Betong- og tilslagslaboratoriet har utstyr for testing av alt fra leire til fjell, både for å bygge på og for å teste om massene kan brukes som tilslag i betong, asfalt, vei og jernbane bygging. Vi utfører også alle typer tester på fersk og herdet betong samt gysemasse og sprøytebetong.

Våre studenter har labøvinger hvor de gjennomfører de fleste av testene våre og vi bistår i forbindelse med oppgaver og forskning.

 

 

For testing av løsmasser og bergmasser

 • Sikteutstyr for kornfordeling og slemmeanalyse
 • Utstyr for testing av densitet, vanninnhold, absorpsjon, humusinnhold og komprimering
 • Knuser for fjell
 • Los Angeles maskin for mekanisk testing av knust fjell. Både normal og jernbaneballast
 • Kulemøllemaskin for pigdekkslitasjetest knust fjell
 • Micro Deval maskin for slitasje, nedbrytning knust fjell. Både normal og jernbaneballast
 • Utstyr for bestemmelse av flisighet og kornformsindeks. Både normal og jernbaneballast
 • Vi er også behjelpelig med arbeid rund CE merking av produkter
 • Petrografisk

 For testing betong fersk og herdet

 • Trykkpresse for testing trykkfasthet og spalte strekkfasthet
 • Trykkpresse for sprøytebetong fiberarmert
 • Slipemaskin for plansliping av kjerner
 • Carbonatiseringstest
 • Vannabsorpsjon
 • Permabilitet
 • 2 stk blandemaskiner
 • Utstyr for test av fersk betong mht. Luftinnhold, utbredelse, synk, temp osv.
 • Diverse mikroskop, vekter osv. alt kalibrert og sertifisert
 • Gode fasiliteter for testing og adskilte prøvestasjoner mellom forskning, eksterne oppdrag og student øvinger

Vi har også sertifisert utstyr og operatør for termografering, tetthetsprøving, landmåling, lyd testing, Vannprøving med hensyn på ioner, klorider med mer.

Laboratoriet er sertifisert gjennom Kontrollrådet sertifikat nr: 273 for å gjennomføre alle våre tester og som uhildet tredjepart.

Prøvingsområde AI, AII, B1, FI, FIII og PI

 

Laboratorieleder Boy-Arne Buyle sin personlige sertifiserte kompetanse gjennom Betongopplæringsrådet er en del av laboratoriets dokumenterte kompetanse i henhold til krav i gjeldende NS-EN standarder.

Leder er godkjent av Betongopplæringsrådet på bakgrunn av dokumentert forkunnskap, praksis og tilleggskurs med bestått eksamen i klassene:

UMKL montasje- og kontrolleder- utvidet kontroll
UPKU produksjons- og kontrolleder- utvidet kontroll og
TKL Tilslagskontrollør- laborant.
SLBU Sprøytebetong-og -kontrolleder, utf.kl 3

Bengt Øverås har UPK3 og TKL 

Vi har god kontakt med næringsliv og offentlige myndigheter og våre dyktige studenter får direkte utbytte av arbeidet vi gjør på labben gjennom undervisning, befaringer og lignende.

 Vi fungerer som bindeledd mellom bransjen, akademia og forskning og deltar aktivt som leder i kompetansegruppa til Arenaklyngen N3C(Betongklyngen)

Gjennomfører kurs i samarbeide med NESO og EBA.

Vårt hovedfokus innen forskning er gjennbruk av betong til ny betong og andre produkter, sanering betong med nye metoder og utvikling og testing av nye betongresepter som benytter gjennbruksbetong, touf og komposittarmering.

Vi deltar også igjennom PIANC (den internasjonale havneforeningen) se pianc.org i  MarCom WG 162 – Recommendations for increased durability and service life of marine concrete infrastructure og skal I år være med å starte en ny arbeidsgruppe som skal utvikle ett bilde basert sjekklistesystem for byggherrer.


Kontaktinformasjon

Boy-Arne Buyle, overingeniør
Tlf.: 769 66 203 / 99 10 61 86
Epost: boy-arne.buyle@uit.no

Bengt Øverås, forskningstekniker
Tlf.: 769 66 581 / 91 69 34 65
Epost: bengt.a.overas@uit.no

Postadresse:
Lodve Langes gate 2
Postboks 385
8505 Narvik

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Persson-Buyle, Boy-Arne