Forskningsgrupper og -sentre ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.


D: