Laboratorium for geoteknikk


Foto for infrastruktur

Laboratoriet inneholder ulike typer utstyr som benyttes til å lære studenter klassifisering av leirprøver.  

Laboratorieutstyr for å utføre følgende forsøk: 

  • Måling av vanninnhold 
  • Måling av densitet 
  • Måling av uforstyrret skjærfasthet (enaksial prøve og konusforsøk) 
  • Måling av omrørt skjærfasthet (konusforsøk) 
  • Måling av flytegrense 
  • Måling av plastisitetsgrense 

Kontaktinformasjon

Eirik Gjerløw
Tlf: 76966325
Epost: eirik.gjerlow@uit.no 

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Gjerløw, Eirik