Laboratorium for vindtunneler med PIV system


Foto for infrastruktur

Laboratoriet har tre stk. vindtunneler. Fra målekammer på 45x45x83cm til 115x89x150cm Vindhastigheter mellom 0 til 40m/s. Målesystemer som måler statisk trykk, vindhastigheter og partikkelbevegelse i luften.  

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter.  Laboratoriet kan også leies ut til bruk for næringslivet.  

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

  • Anemometer 
  • Måling av statisk trykk 
  • PIV- system, (Particle Image Velocimetry) 


Kontaktinformasjon

Nils Andreassen
Tlf: 76 96 65 51
Epost: nils.andreassen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Andreassen, Nils