Laboratorium for spektroskopi


Foto for infrastruktur

Laboratoriet kan utføre avanserte analyser av ulike stoffer som identifisering av molekyler og måling av konsentrasjon. Laboratoriet har utstyr for å måle Raman-stråling fra væske, pulver, eller faststoff samt programvare for kvantmekaniske beregninger på molekyler og krystaller.

Laboratorieutstyr:

  • Raman spektrometer (STE-Raman-System-785nm-SL)
  • Spektrofotometer (Hitachi U1100)
  • Svepelektronmikroskop (Oxford SEM/EDS)


Kontaktinformasjon

Svein Møller Nilsen
Tlf: +47 76966506
Epost: svein.m.nilsen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Nilsen, Svein Møller