English flag   

Laboratorium for elektriske maskiner


Foto for infrastruktur

Laboratoriet for elektriske maskiner brukes av våre master og bachelor studenter til å utføre laborasjoner og semesterprosjekter i elektromotorer og generatorer i fagene Roterende elektriske maskiner, Strømrettere og transformatorer, og Power systems.

Utstyr inkluderer blant annet:

  • Likestrømsmaskiner
  • Asynkronmaskiner
  • Synkronmaskiner
  • Momentvekter
  • Måleinstrument
  • Trefase justerbar resistans, kapasitans og induktans

Kontaktinformasjon

Johnny Tokle
Tlf: 76 96 61 84
Epost: johnny.tokle@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Tokle, Johnny