Laboratorium for meteorologi og værstasjoner


Laboratoriet inneholder målesystemer og sensorer for utendørs måling og logging av meteorologiske parametere som temperatur, fukt, vindhastighet, vindkast, vindretning, lufttrykk, bølgehøyde og is-tykkelsesmåling.                      

Laboratoriet brukes til målinger i ulike FoU-prosjekter og av PhD studenter 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

  • Datalogger Aanderaa Smartguard 5120 
  • Vindhastighet/kast Aanderaa 2740 
  • Ismåling Holo optics  


Kontaktinformasjon

Nils Andreassen
Tlf: 76 96 65 51
Epost: nils.andreassen@uit.no

Ansvarlig enhet: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Sideansvarlig: Andreassen, Nils