Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

 

Se vårt flotte campus:

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Kurs i grunnleggende førstehjelp (HLR) - 3 timer, Narvik

28. september     12:00     E1480     Narvik    

VAnndammen 2021

19. oktober     09:00     Quality Grand Royal Hotel, Narvik     Narvik    

2022 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2022)

8. januar     09:00     UiT Narvik     Narvik