Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


English flag   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

 

Finn plassen din i Narvik

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Filosofisk filmaften: Leviatan

24. mai     18:00     Verdensteartet - Cinemateket i Tromsø     Tromsø    

Degree Ceremony - Campus Narvik

3. juni     14:30     Auditorium 1 and Student canteen     Narvik