Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

 

Se vårt flotte campus:

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Velkommen til lunsjkonsert!

3. desember     11:45     Kantina, UiT i Narvik     Narvik    

Prøveforelesning og disputas - M.Eng. Steven Jackson

10. desember     10:15     Farmasibygget: Tabletten (F1.101)     Digitalt, Tromsø    

Prøveforelesning og disputas – MSc Giorgi Tutberidze

13. desember     10:15     Narvik D1080, Auditorium 1     Digitalt, Narvik    

2022 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2022)

9. januar     09:00     Online     Digitalt, Narvik