Laboratorium for ventilasjonssystemer, varmegjenvinning og oppvarmingskilder


Foto for infrastruktur

Laboratoriet består av et testrom med et areal på 20m2, og volum på 55m3. Rommet er bestykket med et eget ventilasjonsanlegg og med ulike typer av varmevekslere. Rommet har også eget vannbasert kjølesystem- og eget vannbasert varmesystem. Systemene er bestykket med en mengde ulike sensorer for styring og kontroll av anleggene. Det hele styres av et PC basert SD-system.   

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

  • Sporgass-systemer, Lumasense Innova 1512, Lumasense Innova 1403 
  • Gasskonsentrasjon, Lumasense Innova 1512 
  • Sensorer for temperatur, fuktighet og CO2


Kontaktinformasjon

Nils Andreassen
Tlf: 76 96 65 51
Epost: nils.andreassen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Andreassen, Nils