Laboratorium for bygningers klimaskjerm og termografi


Foto for infrastruktur

Laboratoriet er utstyrt med instrumentering for å teste bygningers termiske egenskaper, bygningers luftlekkasje. Laboratoriet har også flere termiske kamerasystemer for å teste bygningers termiske egenskaper.  

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. Laboratoriet utfører også måletekniske oppdrag for næringslivet  

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

  • IR-termovisjonskamera, FLIR T1020, Termacam SC640, E60BX 
  • Lekkasjemålesystemer Minneapolis Blowerdoor opp til 14400m3 /timen 


Kontaktinformasjon

Nils Andreassen
Tlf: 76 96 65 51
Epost: nils.andreassen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Andreassen, Nils