Laboratorium for materialtesting i kaldt klima


Foto for infrastruktur

Laboratoriet er utstyrt med tre stk. kjølerom som har et volum på henholdsvis 42,7m3 , 34,5m3 og 31,1m3. Temperaturområdet for rommene ligger mellom +10 og -30°C. Rommene har fasiliteter som gjør at materialprøver eller lignende kan plasseres i veggene mellom rommene slik at temperaturen på hver side av materialet kan kontrolleres. Laboratoriet har instrumentering slik at ulike parametere kan måles og logges.  

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. Laboratoriet kan leies ut til næringsliv etter behov. 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

  • Tre ulike kjølerom
  • Datalogging, Hioki LR8402


Kontaktinformasjon

Nils Andreassen
Tlf: 76 96 65 51
Epost: nils.andreassen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Andreassen, Nils