Laboratorium for energiteknikk


Foto for infrastruktur

Laboratoriet har utstyr for å simulere ulike turbiner som benyttes til vannkraft. Instituttet har også en dieselgenerator der studenter kan øve på måling av effekt og avgasser.

Laboratorieutstyr:

  • Vann Turbin simulator (kan også brukes via nett)
  • Dieselgenerator 10 HP
  • Avgassmåling CO, NO, NO2, SO2


Kontaktinformasjon

Ståle Herving
Tlf: +47 76966114
Epost: stale.herving@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Herving, Ståle