Laboratorium for integrert bygningsteknologi


Foto for infrastruktur

Laboratoriet inneholder en rekke målesystemer og instrumenter for måling av bygnings-tekniske parametere, innendørs og utendørs. Utstyr for måling av inneklima og foreta inspeksjoner av ulike konstruksjoner og anlegg. 

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter.  Laboratoriet utfører også måletekniske oppdrag for næringslivet 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

  • Måling av: temperatur, trykk, luft- og materialfukt, lyd- og støynivåer, gasskonsentrasjoner, sporgass-systemer, luftmengder og lufthastighet, partikkel-mengder, energi- og væskestrømmer, lysmålinger (lux og lumen), termografi,  korrosjonsgrad, overdekning, med flere. 
  • Termisk komfortmeter, Testo 400 og B&K 1212 
  • Klimalogger, VelociCalc TSI 9565 
  • Fuktmåling i faste materialer & Betong, Protimeter MMS2 
  • Støvmengdemåler for luft, TSI 8533 
  • Universallysmåler Hagner S2 
  • Termisk konduktivitetsmeter TK04 
  • +++ 


Kontaktinformasjon

Nils Andreassen
Tlf: 76 96 65 51
Epost: nils.andreassen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Andreassen, Nils