Laboratorium for miljø


Foto for infrastruktur

Rom ID: B3140

Instituttet har et kjemisk-mikrobiologisk laboratorium som er i utviklingsprosess med å analysere ulike arbeidsmål: analyse av drikkevann, avløpsvann og basiske mikrobiologiske analyser (sikkerhetsnivå 1).

Utstyret kan benyttes til øvelse av studenter og til ulike prosjekter.

Laboratorieutstyr:

 • Deoinisator
 • Avtrekkskap
 • Inkubator
 • Fryser/kjøleskap (-20°C / 5°C)
 • AAS; Atomic absortion spectrometer
 • Spektrofotometer for vannanalyse
 • pH – meter
 • Konduktivitet – elektrode
 • Klorid – elektrode
 • Oksygen – elektrode
 • Turbidimeter
 • Mikroskop (Leica, Zeiss)
 • Autoklav
 • UV lampe
 • Termostat LT200
 • BOD; biologisk oksygenforbruk

Kontaktinformasjon

Eirik Gjerløv
Tlf: +47 66325
Epost: eirik.gjerlow@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Gjerløw, Eirik