English flag   

Laboratorium for høgspent


Foto for infrastruktur

I høyspentlaboratoriet blir det utført eksperiment på hva som skjer med isolatorer i kraftnettet når spenningen blir høy. Vi har utstyr som kan generere opp til 100 kV, alt styrt fra et eget kontrollrom.

Utstyr inkluderer blant annet:

  • Modulert utstyr som kan settes sammen til forskjellige type standard tester, 50 Hz spenning, likespenning, og støtspenning

Kontaktinformasjon

Johnny Tokle
Tlf: 76 96 61 84
Epost: johnny.tokle@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Tokle, Johnny