English flag   

Laboratorium for kraftelektronikk


Foto for infrastruktur

Kraftelektronikk er en viktig komponent i alle moderne elektriske apparater, fra strømforsyninger til elektriske bilder og fornybar energi. I dette laboratoriet kan energiomformere basert på kraftelektronikk testes, samt utvikling av kontrollalgoritmer.

Utstyr inkluderer blant annet:

  • dSpace 1104 rapid prototyping (4 oppsett)
  • Trefase omformerer
  • DC-DC omformere
  • Programmerbare logiske styringer (PLS)
  • Oscilloskop

Kontaktinformasjon

Johnny Tokle
Tlf: 76 96 61 84
Epost: johnny.tokle@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Tokle, Johnny