Laboratorium for digitalteknikk

Laboratoriet er utstyrt for å kjøre oppgaver relatert til digitale kretser, både grunnleggende logikk og programmerbar elektronikk.

Det er undervisning i konstruksjon, utvikling og produksjon av elektronikk kretskort.

Utstyr inkluderer blant annet:

  • LabVIEW
  • Digital trainer
  • Digilent Zybo Z7 development boards
  • Digilent Nexys4, FPGA development boards
  • Xilinx, ISE Design Suite
  • Cadence OrCAD, skjemategning, PCB design m/PSPICE simulering
Kontaktinformasjon

Geir Edvardsen
Tlf: 76 96 62 06
Epost: geir.edvardsen@uit.no

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Edvardsen, Geir