Laboratorium for mineralressurser


Foto for infrastruktur

Laboratoriet inneholder en steinsamling som benyttes til å lære studenter å identifisere mineraler, bergarter og norske mineralressurser. Praktiske øvelser i å gjenkjenne vanlige mineraler og viktige typer mineralske råstoff i Norge utgjør en grunnleggende del av Bergverksstudiet i Narvik.

Laboratorieutstyr: 

  • Steinsamling av mineraler, bergarter, industrimineraler, metalliske malmer og naturstein 
  • Enkle hjelpemidler til bruk i identifikasjon på lab. og i felt 
  • Punktlasttester for måling av bergarts strekkfasthet  

Kontaktinformasjon

Idunn Kjølle

Type: Laboratorie

Sideansvarlig: Kjølle, Idunn