Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Bibliotek


Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Rones, Torild Karine

Spesialbibliotekar
Narvikbiblioteket
Narvik E2620
+4776966412

Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Jobber med:
Eldre samlinger / Arkiv / Biblioteksveiledning / Bibliotek / Informasjonskompetanse / Eldre arkiv / Ph.d. / Open Access / Oria / Forskningsstøtte / Digitalisering Forskningsinteresser:

bok- og bibliotekhistorie, sjeldne bøker og spesialsamlinger, tidlig nytid, vitenskapshistorie


Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Sosiale medier

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Musikkbiblioteket
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Svare, Lodve A.

Research Fellow
Institutt for samfunnsvitenskap
Jobber med:
Bibliotek

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6. 015
+4777660788

Olsen, Leif Roger

Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Odu, Obiajulu

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 059
+4777645299

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Isaksen, Ingvild Helene Torheim

Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Munin

Paulsen, Elin Marianne

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Løkse, Mariann Cecilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Figenschou, Lars

Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Natur- og helsefagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Informasjonskompetanse Forskningsinteresser:

Adferdsbiologi/økologi
Studentadferd
Informasjonskompetanse
Åpen Vitenskap 


Saradhi, Pardha

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole

Nilsen, Karl Magnus

Senioringeniør, systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Rundberg, Magne

Bibliotekar
Museumsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Hansen, Brit Østlund

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Zubchenko, Irina

Spesialbibliotekar - faggruppe for innkjøp
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Grydeland, Ane Solvik

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Revold, Siri Adelina

Spesialbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

+4777660457

Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte Forskningsinteresser:

Bibliometri, vitenskapelig publisering, siteringsanalyse


Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.8
+4777645228

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
L55 - Hammerfest
+4778450618

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Karlsen, Rita

Førstesekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Bakke, Asgaut

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger