Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Lammy Benedictus

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system Avdeling for samlinger
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • sertifisert Alma-administrator
  • medlem av systemgruppa for Alma (lokalt)
  • jobber med registrering og vedlikehold av elektroniske ressurser
  • saksbehandler i funksjonsposten på Avdeling for samlinger

[Loading...]