Ann-Karin Storøy


Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

 • Daglig leder UB Narvik
 • Medlem av faggruppe for formidling
 • Tillitsvalgt for BF ved UB
 • Tilrettelegging, utvikling og koordinering
 • Prosjektledelse
 • Veiledning i søk og referansehåndtering
 • Bibliotek
 • Publikumskontakt
 • Lån
 • Formidling
 • Periodika