Gry Hellem Mortensen


Daglig leder for UiT Harstadbiblioteket

Stillingsbeskrivelse

  • Daglig drift av UiT Harstadbiblioteket
  • Leder samarbeidsprosjektet "VR i utdanningen" (2020 - >)
  • Utvikling av formidlingsprosjektet "Gløtt" som gjør publikasjoner fra UiT tilgjengelig for flere.

 

  • Tilrettelegging, utvikling og koordinering
  • Veiledning i søk og referansehåndtering
  • Utlån
  • Formidling


Undervisning

Mottak av samlingsstudenter ved campus Harstad/Bibliotekintro