Henning H.jpg
Henning H.jpg
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket poul.h.hansen@uit.no 77646338 Tromsø UB 135.16

Henning Hansen


Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.

Stillingsbeskrivelse

 • Forskningspermisjon (20210401 - 20210630) 

Förstebibliotekarie vid universitetsbiblioteket vid UiT, med särskilt fokus på Open Science. Ämnesansvarig för historia, arkeologi, litteraturvetenskap och klassiska studier. Forskningsdata, forskningsförmedling, undervisning och digitalisering. Föreläsare i forskningsdatahantering, bokhistoria och historisk metodologi. Arbetar med bibliotekets äldre samlingar och är ansvarig för universitetsbibliotekets arkiv. 


 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Purtoft, Maria. Publishing and Readerships. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 119 - 126.s doi: 10.1017/9781108381130.019.
 • Hansen, Henning. Buying and Borrowing Books: Book Consumption In Late Nineteenth-Century Sweden. (fulltekst) Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique du Canada 2016; Volum 54 (1-2). ISSN 0067-6896.s 121 - 153.s doi: https://doi.org/10.33137/pbsc.v54i1-2.25614.
 • Hansen, Henning. "Ett resebrev från Harvard". (fulltekst) (omtale) (prosjekt) Biblis 2015 (70). ISSN 1403-3313.s 40 - 45.
 • Hansen, Poul Henning. "Bokläsning i Lund omkring 1880". (fulltekst) (prosjekt) Biblis 2014 (67). ISSN 1403-3313.s 50 - 57.
 • Gaupseth, Silje; Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen / Looking to the North: Maps of the northern areas from the beginning of the art of printing to the Barents expedition. Kartutstilling 2021-01-13 - 2021-12-15 2021.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Kaldager, Marianne. Privatarkiv nr. 28 Knut Lunde (1867–1937): Omfang, innhold og UBs arbeid. Knut Lunde-seminar (omtale) 2021-09-03 - 2021-09-03 2021.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Kartografi: med fokus på det nordliga. Gränser, gränslöshet och försvinnande öar i UiT:s kartsamling - en visuell kavalkad.. Norske historiedager 2021 (omtale) 2021-09-03 - 2021-09-05 2021.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Aspaas, Per Pippin. De eldste kart over nordområdene [Podcast: Nordnorsk historie]. (data) (fulltekst) 2021.
 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Informasjonsvideo #2 i forbindelse med utstillingen "Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen". (fulltekst) 2021.
 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Informasjonsvideo #1 i forbindelse med utstillingen "Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen". (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Swenska Psalm-Boken, Med the Stycker, som ther til höra &Evangelia och Epistlar På alla Söndagar, Högtider och Helgedagar (1778). (fulltekst) Early Modern Female Book Ownership 2019.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Léger-St-Jean, Marie. Being Googleable as an academic: it can be about sharing instead of branding. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. The Reception and Reading of Strindberg’s Giftas (1884–86). Literary Citizens of the World (LitCit): Concluding Conference (omtale) 2019-09-25 - 2019-09-27 2019.
 • Hansen, Henning. Regional and Global Readers: Transnational Approaches to Book History and Literary Sociology in the Nordic countries. PhD trial lecture (omtale) 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Persson and Nilsson: Two reading neighbours in southern Sweden in the late nineteenth century. Leeds Library 250 years 2018-09-20 - 2018-09-22 2018.
 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Breaking Ice and Breaking Stories: Adolf Erik Nordenskiöld and the Vega Expedition. SHARP 2018: From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents 2018-07-09 - 2018-07-12 2018.
 • Hansen, Henning. The Clergyman, the Nobleman and the Peasant: Tracing the Reading Revolution in Rural Nineteenth Century Sweden, in a copy of John Tillotson’s "Utwalda predikningar" (Gothenburg 1765-70). SHARP 2017: Technologies of the book (data) (prosjekt) 2017-06-09 - 2017-06-12 2017.
 • Hansen, Henning. Literary Fraternisation: Reading Danish and Norwegian books in Sweden during the 'Modern Breakthrough (ca. 1870-90). SHARP 2016 Languages of the book 2016-07-18 - 2016-07-21 2016.
 • Hansen, Henning. The Modern Breakthrough and its readers: Sweden. The Scandinavian Moment in World Literature: Closing Conference (prosjekt) 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.
 • Hansen, Henning. Läsning i Sverige under det moderna genombrottets tid. Bokhistoriska Sällskapets medlemsmöte 8 november 2016 (omtale) (prosjekt) 2016-11-08 - 2016-11-08 2016.
 • Hansen, Henning. LANDSBYGDSLÄSNING: Läsning vid sockenbibliotek under 1800-talets slut. Nordiskt forum för bokhistoria #10: Litteratur och bokmarknad (omtale) (sammendrag) 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Hansen, Henning. Book consumption in the late 19th century Sweden. The 22nd International Congress of Historical Sciences (omtale) (prosjekt) 2015-08-23 - 2015-08-29 2015.
 • Hansen, Henning. Modern Reading : Swedish book consumption in the late 19th century. SHARP 2015 The Generation and Regeneration of Books (sammendrag) (prosjekt) 2015-07-07 - 2015-07-10 2015.
 • Hansen, Poul Henning. Book reading in Lund (Sweden) ca. 1880. Reading the Book, Reading the Reader (prosjekt) 2014-06-02 - 2014-06-04 2014.
 • Hansen, Poul Henning. Scandinavian reading: Three case studies from Gothenburg, Lund and Munka-Ljungby. History of the Book at Harvard seminar series (omtale) 2014-12-12 - 2014-12-12 2014.
 • Hansen, Poul Henning. J. A. Sjöbloms Lånebibliotek i Lund - en studie i 1800-talets bokmarknad och läsning. Det Moderne Gjennombrudd 2013-09-12 - 2013.
 • Hansen, Henning. Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften. 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  CV

  Utbildning:
  2010 – B.A., Lunds universitet
  2013 – M.A., Lunds universitet
  2018 – Ph.D., UiT Norges arktiske universitet 

  Tjänster:
  2013-18: Doktorand i historia
  2014-15: Gästforskare vid Harvard University
  2015-16: Gästforskare vid Lunds universitet
  2018-19: Rådgivare vid Universitetsbiblioteket vid UiT Norges arktiske universitet
  2019- : Förstebibliotekarie vid Universitetsbiblioteket vid UiT Norges arktiske universitet

  Medlem av styrgruppen för Nordisk Forum for Boghistorie (NFFB). Regional Liaison to the Arctic för Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing (SHARP).