Ingrid-Berntsen
Ingrid-Berntsen
Avdeling for samlinger ingrid.berntsen@uit.no +4777644143 41 44 50 22 Tromsø UB 135.09B

Ingrid Berntsen


Hovedbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Superbruker i:
- TOPdesk og chat
- Teams
- Alma Analytics (avansert bruker samlinger)

Saksbehandler:
- UB chat
- UB postmottak
- skrankevakter
- forvaltning litteratursamlinger inkl. magasiner

Pågående prosjekt:
- Flytting og nedleggelse av Lærerutdanningsbiblioteket (prosjektleder) (under avslutning)
- Innføring av TOPdesk på UB og UB-chattjeneste (prosjektleder) (under avslutning)
- Forskningsdagene 2021 på UB
- Datamigrering til sky (felles dokumenter) (vår 2021)
- Nye nettsider (vår 2021)

Ansvar for:
- Humord og klassifikasjon på UB

Medlem i:
- Humord koordineringsgruppe