Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Innkjøp


Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Hansen, Carina Sandvik

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Jobber med:
Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper

Worum, Tove

Seniorrådgiver økonomi
Stab Jurfak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Ludvigsen, Kirsti

Seniorkonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Jobber med:
Fakturaer / Innkjøp / Regnskap

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi og innkjøp

Henriksen, Hilde Johanne

Innkjøper
Seksjon for økonomi og innkjøp
Jobber med:
Innkjøp

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Holman, Oliver

seniorrådgiver, prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Figenschou, Lena

Saksbehandler innkjøp
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Innkjøp / Innkjøper / Fakturaer / Mva / Bilag

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Sara, Dagrun M. Sarak

Innkjøp, regnskap og eksternt finansierte prosjekter på HSL-fak.
Enhet for administrative tjenester HSL

Goryacheva, Irina

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL