Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Innkjøp


Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Hansen, Carina Sandvik

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Jobber med:
Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper

Worum, Tove

Seniorrådgiver økonomi
Stab Jurfak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Ludvigsen, Kirsti

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Jobber med:
Fakturaer / Innkjøp / Regnskap

Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi og innkjøp

Henriksen, Hilde Johanne

Innkjøper
Seksjon for økonomi og innkjøp
Jobber med:
Innkjøp

Askheimer, Maria Ulrika

Seniorrådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Håkonsen, Merethe Berger

Seksjonssjef/ Innkjøpssjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Holman, Oliver

seniorrådgiver, prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester IVT

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Figenschou, Lena

Saksbehandler innkjøp
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Innkjøp / Innkjøper / Fakturaer / Mva / Bilag

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Solberg, Christina

Faggruppeleder økonomi og forskning
Enhet for administrative tjenester IVT

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Sara, Dagrun M. Sarak

Prosjektøkonom
Enhet for administrative tjenester HSL

Goryacheva, Irina

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Entner, Kristoffer Leopold

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL
Teorifagsbygget Hus 4 TEO-H4 4.358
+4777646259

Forslund, Monica

Rådgiver - Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Enhet for administrative tjenester IVT

Fredriksson, Stein

Førstekonsulent
Enhet for administrative tjenester HSL