Personkort bilde

Anne Figenschou

Rådgiver Barentsinstituttet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Tevlina, Victoria V.; Nielsen, Jens Petter; Figenschou, Anne. TIL BESTE FOR DET NORSK-RUSSISKE NABOSKAP. KONSULER OG KONSULATVESEN I NORDOMRÅDENE. Academic organization and coordination of the international seminar. Kirkenes, 19 October 2018. 2018.

  • Tevlina, Victoria V.; Nielsen, Jens Petter; Soleim, Marianne Neerland; Figenschou, Anne. Christmas seminar 2018 “Russland, Norge og nordområdene. Relasjoner gjennom århundrer” («Russia, Norway and the North. Relations through the centuries»). Academic organization and coordination of the international seminar, Oslo, 8 December 2018. 2018.

  • Tevlina, Victoria V.; Nielsen, Jens Petter; Figenschou, Anne. TIL BESTE FOR DET NORSK-RUSSISKE NABOSKAP. KONSULER OG KONSULATVESEN I NORDOMRÅDENE. Academic organization and coordination of the international seminar. Kirkenes, 19 October 2018. 2018.

  • Tevlina, Victoria V.; Nielsen, Jens Petter; Soleim, Marianne Neerland; Figenschou, Anne. Christmas seminar 2018 “Russland, Norge og nordområdene. Relasjoner gjennom århundrer” («Russia, Norway and the North. Relations through the centuries»). Academic organization and coordination of the international seminar, Oslo, 8 December 2018. 2018.

  • [Loading...]