No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak kirsti.ludvigsen@uit.no +4777649116 Her finner du meg

Kirsti Ludvigsen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Jobber som bestiller og er en del av faggruppa Innkjøp og regnskap i Seksjon for økonomi Helsefak, med spesielt ansvar for Institutt for samfunnsvitenskap og Idrettshøgskolen.

Arbeidsområder

Fakturaer / Innkjøp / Regnskap