Kurt Hemmingsen


Økonomisjef

Stillingsbeskrivelse

Leder av økonomiseksjonen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Økonomisk planarbeid og budsjettering

Økonomisk rapportering og analyser for fakultetsledelsen og fakultetsstyret

 

 
CV