#
Foto: UiT/Christian Halvorsen
#
Seksjon for økonomi og innkjøp hilde.henriksen@uit.no 77644107 Tromsø ADM A 238

Henriksen, Hilde


Arbeidstittel

Innkjøper

Stillingsbeskrivelse

- Veiledning, rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål
- Bestilling og innkjøp av varer og tjenester for fellesadministrasjonen
- Fakturabehandling
- Saksbehandler søknader om fullmakt for budsjettdisponeringsmyndighet
- Saksbehandler søknad om fullmakt som fagrekvirent og bestiller
 - Saksbehandler søknader om kredittkort med firmaansvar

Arbeidsområder