#
Foto: UiT/Christian Halvorsen
#
Seksjon for økonomi og innkjøp anne-karin.andreassen@uit.no +4777644672 Tromsø ADM B 254

Anne-Karin Andreassen


Anskaffelsesrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Veiledning, rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål. Gjennomføring av anskaffelsesprosesser underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, herunder også inngåelse av rammeavtaler og avtaleforvaltning.