Bilde av Sriharan, Juhan
Bilde av Sriharan, Juhan
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak juhan.sriharan@uit.no +4777645634 Her finner du meg

Juhan Sriharan


Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet

Stillingsbeskrivelse

Jobber med innkjøp og regnskap på det Helsevitenskapelige fakultetet ved UiT.

Arbeidsområder:

  • Bistå fakultetets enheter, med hovedansvar for IHO
  • Faktura behandling
  • Attestasjon av rekvisisjoner
  • Produksjon av innkjøpsordre
  • Internfakturering
  • Tilsyn av lageret plan 6 knyttet til labaratorievirksomhetCV

Avdelingsingeniør Universitetet i Tromsø 2017-2018

Bachelorgrad i Økonomi og administrasjon, Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, 2019

5. års student i Rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet