Tove Worum


Seniorrådgiver økonomi

Stillingsbeskrivelse

Jobber hovedsaklig innenfor bevilgningsøkonomi.

  • Saksbehandling innenfor økonomi- og budsjettområdet
  • Budsjettarbeid 
  • Regnskaps- og budsjettoppfølging
  • Innkjøper
  • Fakturabehandling
  • Periodeavslutter fakultet
  • Controller interne prosjekter

 

 

Arbeidsområder

Bilag / Budsjett / Fakturaer / Innkjøp / Regnskap / Økonomi