Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Administrativ ledelse


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Adolfsen, Heidi

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Osnes, Tone

Faggruppeleder Forskning og økonomi
Norges fiskerihøgskole

Øye, Lene Emilie

Konstituert leder for seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Johansen, Ingrid

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L9.357
+4777625255
Jobber med:
Administrativ ledelse