Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Administrativ ledelse


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Adolfsen, Heidi

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Lagesen, Kristin

Assisterende seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Musikkonservatoriet og Kunstakademiet
+4777646100

Osnes, Tone

Faggruppeleder Forskning og økonomi
Norges fiskerihøgskole

Johansen, Ingrid

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L9.357
+4777625255