ChristianHansen.jpg
ChristianHansen.jpg
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak christian.hansen@uit.no 77646963 45230220 TROM NFH A 068

Christian Hansen


Assisterende fakultetsdirektør

Stillingsbeskrivelse

  • Stedfortreder for fakultetsdirektør
  • Ledelse av seksjonen
  • Budsjettfordeling og -styring
  • Godkjenning av prosjektsøknader
  • Løpende saker innen seksjonens arbeidsområde
  • Styreleder for Havbruksstasjonen i Tromsø