Kjersti Dahle


Seksjonssjef

Stillingsbeskrivelse

 

Ansvarsområde / arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har det overordnede ansvar for seksjonens ansvarsområder herunder:
 • Ledelse av seksjonen
 • Fellestjenesten for eksamen og vitnemål
 • Fellestjenesten for opptak
 • Studieadministrative systemer
 • Juridisk rådgivning og saksbehandling innen studieadministrasjon
 • Resultatansvar for seksjonens virksomhet
 • Personalledelse, rekruttering og administrativt utviklingsarbeid 
 • Rapportering innenfor seksjonens fagområder
 • Budsjettansvar

 

 

 

 

Verv mv:

 • Leder av læringsmiljøutvalget 2023/2024
 • Varamedlem i NOKUT s klagenemnd for høyere utdanning ( 2023- 2027)
 • Medlem av Universitetsstyret (2017-2021)
 • Medlem av Universitetsstyret (2013-2017)

 

 

 


 • Kristine Helen Korsnes, Lena R. Lauritsen Bendiksen, kjersti Dahle :
  Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →