Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Studieadministrasjon


Jensen, May

Rådgiver for praksis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Gjesvik, Emelia Emmanuella

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Eide, Ola Lund

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Blomsø, Sindre Øyan

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Fretelliere, Emmanuel

Studiekonsulent utdanning og eksamen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole

Jenssen, Frode

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Berre, Tone

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Karlsen, Inger Hunstad

Spørsmål om opptak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Jobber med:
Studieadministrasjon

Sivertsvik, Silje

Rådgiver - Lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Aune, Janne

Rådgiver
Institutt for samfunnsvitenskap

Rist, Therese

Studiekonsulent
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Arnesen, Haakon Rognsaa

Juridisk rådgiver
Det juridiske fakultet

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Institutt for reiseliv og nordlige studier
ALTA_SVA C224
+4778450110
Jobber med:
TP / Studieadministrasjon

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Jakobsen, Maria

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Bergmann, Lovisa

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, og norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur

Hustad, Lena

Studiekonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Riise, Geir Grønning

Studieveileder
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Dalbakk, Jon-André

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
Institutt for psykologi

Karlsen, Rune

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsvitenskap

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Mercer, Irene

Verve- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Prosjektleder LO for alle.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Ytreberg, Jørgen

Seniorrådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Grødahl, Enika Millicent

Studiekonsulent, utdanningsgruppe og kvalifiseringsprosjektet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP-bygget 3.049
+4777660251

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Tvete, Nadia Arlette

Førstekonsulent - Eksamensgruppa - EVU
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk