Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Studieadministrasjon


Adolfsen, Heidi

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Kanck-Jørgensen, Tore

Faggruppeleder for utdanning ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Jensen, May

Praksisrådgiver
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mercer, Irene

Rekrutterings- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Kommunikasjonsrådgiver.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Johannessen, Kirsti Merete

Studierådgiver / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Ytreberg, Jørgen

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Berre, Tone

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Dalbakk, Jon-André

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
Institutt for psykologi

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Sivertsvik, Silje

Rådgiver - Lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Eksamensadministrasjon IVT-fak
Enhet for administrative tjenester IVT

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
ALTA_SVA C224
+4778450110

Tvete, Nadia Arlette

Eksamensgruppen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Karlsen, Inger Hunstad

Konst. seksjonsleder
Enhet for administrative tjenester IVT
Jobber med:
Studieadministrasjon

Johnsen, Astrid Mellem

Studierådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Jenssen, Frode

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Havnegt 5 362
+4777058119

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Nygård, Siw Merete

Studiekonsulent for 6. studieår - Bodøpakken. Kontor Bodø
Enhet for legeutdanning

+4776966616

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Enhet for instituttadministrasjon
Nedre Lysthus
+4777644568

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Pedersen, Tove Anita

Studiekonsulent for 6. året Bodøpakken
Enhet for legeutdanning
Bodø
+4776966959