Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Studieadministrasjon


Adolfsen, Heidi

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Jensen, May

Rådgiver for praksis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mercer, Irene

Rekrutterings- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Kommunikasjonsrådgiver.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Johannessen, Kirsti Merete

Studierådgiver / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Ytreberg, Jørgen

Seniorrådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Berre, Tone

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Dalbakk, Jon-André

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
Institutt for psykologi

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Seniorrådgiver
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Sivertsvik, Silje

Rådgiver - Lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Institutt for reiseliv og nordlige studier
ALTA_SVA C224
+4778450110
Jobber med:
TP / Studieadministrasjon

Tvete, Nadia Arlette

Førstekonsulent - Eksamensgruppen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Hustad-Hoel, Lena

Studiekonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Karlsen, Rune

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsvitenskap

Karlsen, Inger Hunstad

Spørsmål om opptak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Jobber med:
Studieadministrasjon

Tufthaug, Jorunn

Studierådgiver / Personal på Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik

Jenssen, Frode

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Havnegt 5 362
+4777058119

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bergmann, Lovisa

Stipendiat
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Aune, Janne

Rådgiver
Institutt for samfunnsvitenskap

Riise, Geir Grønning

Studieveileder
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi