Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Studieadministrasjon


Adolfsen, Heidi

Direktør forskning, utdanning og formidling
Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Jensen, May

Rådgiver for praksis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mercer, Irene

Verve- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Prosjektleder LO for alle.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Jobber med:
Studieadministrasjon / Studentrekruttering / Rekruttering / Canvas / Delstudier i utlandet / Digital eksamen / Eksamen / Emner / Felles studentsystem FS / Semesterstart / Studieplaner / Studieveiledning / Utlysninger / WISEflow / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Yoga (modern postural yoga) i moderne vestlige samfunn
Nyreligiøsitet/ New Religious Movements
Religion og media/ populærkultur
Vestlig esoterisme
Religion, natur og klima
Hinduisme og andre asiatiske religioner (historiske og samtidige former)
Religion og kjønn
Hverdagsreligiøsitet/lived religion


Geografisk fokus: Vestlige samfunn, India

Metodiske tilnærminger: Etnografiske studier, dokumentanalyse, mediastudier m.m.


Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Ytreberg, Jørgen

Seniorrådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Berre, Tone

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Dalbakk, Jon-André

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
Institutt for psykologi

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Studiekonsulent
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Sivertsvik, Silje

Rådgiver - Lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Institutt for reiseliv og nordlige studier
ALTA_SVA C224
+4778450110
Jobber med:
TP / Studieadministrasjon

Tvete, Nadia Arlette

Førstekonsulent - Eksamensgruppa - EVU
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Hustad-Hoel, Lena

Studiekonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Karlsen, Rune

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsvitenskap

Karlsen, Inger Hunstad

Spørsmål om opptak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Jobber med:
Studieadministrasjon

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Jenssen, Frode

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bergmann, Lovisa

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, og norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Blomsø, Sindre Øyan

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk