Sissel Klausen Langdahl


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver er blant annet: 

  • Studieadministrasjon/studiekonsulent
  • Besvare henvendelser (TOPdesk/epost/telefon)
  • Eksamensarbeid; koordinering, WISEflow, klagesaker sensur, m.m.
  • Praksisarbeid; koordinering, tildeling, ALP m.m
  • Studentutveksling
  • Studieprogresjon/utdanningsplan
  • Behandling av søknader om særplass i praksis
  • Behandling av refusjonskrav i forbindelse med praksisutplassering
  • Behandling av søknader om permisjon