Grethe-Karlsen
Foto: Torbein Kvil Gamst
Grethe-Karlsen
Seksjon for studieadministrasjon grethe.karlsen@uit.no 77649179 Tromsø ADM B 214

Grethe Karlsen


Arbeidstittel

Faggruppe for studieadministrative systemer

Stillingsbeskrivelse

  • Seniorrådgiver i faggruppe for studieadministrative system
  • Superbruker EpN
  • Jobber med studiekatalogen på nett
  • Jobber med semesterregistrering, inkludert dispensasjon fra registreringsfristen
  • Prosessveileder - forbedringsprosessen
  • Nettansvarlig
  • Superbruker TOPdesk
  • FS-arbeid
  • Generell saksbehandling