Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Undervisning


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Kanck-Jørgensen, Tore

Faggruppeleder for utdanning ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Sundsvold, Bente

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Domestiseringsprosesser, relasjoner menneske-fugl-miljø, kultur-og naturforvaltning, marin ressurseforvaltning, visuell antropologi, kulturelle endringsprosesser, dokument og akivstudier, vitenskapsstudier, performativitet, ecosystem services


Berg, Kristel

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Undervisning

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Eik Anda, Erik

Professor i global helse og epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, registerforskning, global helse og miljøgifter


Johnsen, Jan-Are Kolset

Professor / Nestleder forskning
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial kognisjon, odontofobi/tannhelse


das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Moldes-Anaya, Angel Salvador

Førsteamanuensis II
Institutt for kjemi
Jobber med:
Undervisning / Strålevern / Isotoper / Kromatografi / MikroCT-skanning / MikroPET-skanning / Radioaktivitet Forskningsinteresser:

Radio- og kjernekjemi (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for medisinsl avbildning ved hjelp av PET og SPECT hybrid teknikker, hovedinteresse hjerne avbildning)

C-11 og F-18 Radiokjemi

Radiometaler

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT/PET/CT and PET/MR)

 

 

 


Jokstad, Asbjørn

Professor, Oral protetikk og bittfunksjon
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Etter- og videreutdanning (EVU) / Undervisning / Tidsskrifter Forskningsinteresser:

Aktiv innen evidensbasert odontologi/medisin/praksis nasjonalt og internasjonalt siden 1995. Arbeider med oral protetikk, bittfunksjon og tannimplantater. Publisert cirka 250 arbeider og har holdt kurs med fokus på evidensbasert odontologi, kliniske studier av dentalmaterialer, konvensjonell og implantat-protetikk, toksikologi og bittfunksjon.


Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Hopmann, Karen

Universitetslektor/ PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning Forskningsinteresser:

1) Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 25-year follow-up study (PhD kandidat)

2) ADHD hos kvinner (FemmExD prosjektet): Psykisk helse og nevropsykologisk fungering hos kvinner med ADHD (prosjektmedarbeider)

3) Selvmordsforebygging (Vivat kursleder samt veiledning av hovedoppgaver mm.)

 


Kjærvik, Cato

Førsteamanuensis. 5. års praksis kirurgi/ortopedi - NLSH Vesterålen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Veiledning / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD innen variasjon i helsetjenester for hoftebruddpasienter

Helsetjenesteforskning. Ortopedi. 


Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Rones, Torild Karine

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Narvik E2620
+4776966412

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Dahl, Christen Peder

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Basal- og klinisk forskning innen hjertesvikt


Wahl, Haakon

Fagansvarlig indremedisin 6.studiear Finnmarksmodellen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Undervisning

Barge, Bente S.

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret 50% / Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling 50%
Institutt for kjemi

Odei, Derrick Kwame

Overingeniør/Institutt for Arktisk og Marin Biologi/ AMSE forskningsgruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Hovinen, Johanna

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi

Lind, Eirik Gjessing

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158

Isaksen, Robert

Førsteamanuensis
Result
Jobber med:
Konsulentvirksomhet / Undervisning Forskningsinteresser:

Det er tre brede spørsmål knyttet til vitenskapelig kunnskap som interesserer meg:

Hva er vitenskapelig kunnskap og hvordan oppnås det? Kan det oppnås?

Hvordan læres vitenskapelig kunnskap best i høyere utdanning?

Hvilken rolle spiller vitenskapelig kunnskap i det vestlige samfunnet, for eksempel i forhold til politikk?

For å svare på disse spørsmålene trekker jeg på innsikter fra forskjellige disipliner som vitenskapsfilosofi, kunnskapspsykologi og kunnskapssosiologi, og universitetspedagog...