Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Undervisning


Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Løkse, Mariann Cecilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Sundsvold, Bente

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Domestiseringsprosesser, relasjoner menneske-fugl-miljø, kultur-og naturforvaltning, marin ressurseforvaltning, visuell antropologi, kulturelle endringsprosesser, dokument og akivstudier, vitenskapsstudier, performativitet, ecosystem services


Berg, Kristel

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Undervisning

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Eik Anda, Erik

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, infectious diseases, environmental contaminants


Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Woldeselassie, Zerihun

Postdoktor undervisning og forskning (kritiske freds- og konfliktstudier - Antropolog)
Senter for fredsstudier (CPS)
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Faglige kompetanseområder

Zerihun har utdanningsbakgrunn i filosofi, kulturstudier og sosialantropologi. Hans primære akademiske kompetence er innen kritisk tenkning og politisk antropologi. I tillegg til utdannelsen har han undervist i emner innen vold, rettferdighet og forsoning på bachelor- og masterstudiet ved ISV (CPS) i mange år.

Zerihuns MPhil- og PhD-forskning og feltarbeid fokuserer på spørsmål om den reproduksjonen og transformasjonen av sosiopolitisk struktur, mangfold og kompleksitet når det gjelde...


Madsen, Siri Sollied

Førsteamanuensis i Pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP 5018
+4777660254

Johnsen, Jan-Are Kolset

Nestleder forskning / Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Moldes-Anaya, Angel

Førsteamanuensis II
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Undervisning / Strålevern / Isotoper / Kromatografi / MikroCT-skanning / MikroPET-skanning / Radioaktivitet Forskningsinteresser:

Radio- og kjernekjemi (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for medisinsl avbildning ved hjelp av PET og SPECT hybrid teknikker, hovedinteresse hjerne avbildning)

C-11 og F-18 Radiokjemi

Radiometaler

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT/PET/CT and PET/MR)

 

 

 


Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Hopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD-kandidat i prosjektet: Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 23-year follow-up study
 

 


Kjærvik, Cato

Førsteamanuensis. 5. års praksis kirurgi/ortopedi - NLSH Vesterålen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Veiledning / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD innen variasjon i helsetjenester for hoftebruddpasienter

Helsetjenesteforskning. Ortopedi. 


Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Rones, Torild Karine

Spesialbibliotekar
Narvikbiblioteket
Narvik E2620
+4776966412

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Dahl, Christen Peder

Studieleder Enhet for legeutdanning
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Basal- og klinisk forskning innen hjertesvikt


Wahl, Haakon

Fagansvarlig indremedisin 6.studiear Finnmarksmodellen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Undervisning

Barge, Bente S.

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret 50% / Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling 50%
Institutt for kjemi

Odei, Derrick Kwame

Overingeniør/Institutt for Arktisk og Marin Biologi/ AMSE forskningsgruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Hovinen, Johanna

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi

Mariano, Randolf

Stipendiat/Forsker/Lektor Bibliotek-, medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Jobber med:
Undervisning / Forskningsformidling / Litteratursøk Forskningsinteresser:

Library Diplomacy; Global Public Sphere; International Librarianship; Knowledge Management; Open Educational Resources and Open Access; Sustainable Development and Sustainability in Libraries, Archives, and Museums (LAMs); Systematic and Scoping Reviews; Thematic Analysis; Digital Qualitative Methods

 


Lind, Eirik Gjessing

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158