sundsvold-bente-2006.jpg
sundsvold-bente-2006.jpg
Institutt for samfunnsvitenskap bente.sundsvold@uit.no +4777646273 93000430 Tromsø SVHUM D 3007

Bente Sundsvold


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Bente Sundsvold har forskningsaktiviteter i en rekke ekstern finansierte prosjekter relatert til menneske-miljø relasjoner og potensial for lokal kunnskap i forvaltning og ivaretakelse av miljørelaterte utfordringer. Hun er prosjektleder for FUGLAN VEIT (NFR Miljøforsk p.nr.320848) som går over fire år (2021-2024), hun leder en arbeidspakke i FOODCOAST (NFR Miljøforsk p.nr 295004) som ledes av NIVA, Oslo (2019-2023), samt forsker i FutureARcticLives (EUBiodivERsA/ NFR 323076) som ledes av København Universitet (2021-2023).

Link til FUGLAN VEIT https://uit.no/project/fuglan

og til FutureArcticLives https://ifro.ku.dk/english/research/projects/future-arctic-lives/

FoodCoast: https://mearrasiida.no/index.php/component/k2/item/89-foodcoast

I tillegg underviser hun på emner på bachelor og masterprogrammene ved ISV. De seinere år på SOA 2003- Antropologisk kunnskapproduksjon og metode, SVF- 3107 Visual Ethnography and ways of knowing, SVF 1050 Kvalitativ metode, SPL 1003 Kulturforståelse og lokale prosesser, SOA- 3004 Minoritet, identitet og grenser og SOA-3006 Indigenous culture, resource management and human rights.

 

 

Arbeidsområder


 • Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.. Found in translation: identifying ecosystem services through public consultation statements in a marine spatial planning process. Ecosystems and People 2019; Volum 15 (1). ISSN 2639-5908.s 102 - 118.s doi: 10.1080/26395916.2019.1596982.
 • Sundsvold, Bente. "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl. [«To think like a bird»: A visual exploration of an anthropology beyond the human]. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018; Volum 29 (3-4). ISSN 0802-7285.s 179 - 198.s doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-06.
 • Sundsvold, Bente. "To think like a bird". (data) Journal of Anthropological Films 2018; Volum 1 (1). ISSN 2535-437X.s doi: 10.15845/jaf.v1i1.1345.
 • Sundsvold, Bente. Stedets herligheter - amenities of place eider down harvesting through changing times. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 91 - 115.s doi: 10.1080/08003831.2010.486927.
 • Sundsvold, Bente. Land beyond landscapes - from sanctuaries to nature conservation. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 139 - 161.
 • Sundsvold, Bente; Larsen, Rolf Inge. "Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment". Working Papers. CEPIN Research School. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 3 - 13.
 • Solvang, Ingeborg; Førde, Anniken; Sundsvold, Bente; Reiertsen, Tone Kristin. Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?. Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.
 • Schnell, Alf Jørgen; Sundsvold, Bente; Førde, Anniken. Kystkulturens håndbårne naturkunnskap. Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling 2021 (4).s 16 - 19.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne. Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd. Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt: Møte med Porsanger kommune 2021-11-11 - 2021-11-11 2021.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne; Johannesen, Anne Borge; Rybråten, Stine. Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate. Oppstartsmøte prosjekter under Polarprogrammet 2021-10-01 - 2021-10-01 2021.
 • Sundsvold, Bente. FUGLAN VEIT og Sjøfuglarkivet fra 1970-tallet. Møte fuglevokterne i Vegaøayn 2021-08-30 - 2021-08-30 2021.
 • Sundsvold, Bente; Johansen, Rita. "Å dra på alk-tol-mark" - nesten en liten folkefest. Blogginnlegg 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Sundsvold, Bente. FUGLAN VEIT- verksteder basert på Sjøfuglarkivet 1975-78. Sesongoppsummering med fuglevokterne i Vegaøyan 2021-08-30 - 2021-08-30 2021.
 • Sundsvold, Bente; Johansen, Rita; Martinussen, Berit; Steinsholm, Vibeke. FUGLAN VEIT - fra arkiv til verksteder. Oppstartsmøte partner Vega 2021-08-19 - 2021-08-19 2021.
 • Sundsvold, Bente. Mer-enn-menneskelige analytiske perspektiver i FUGLAN VEIT. Mer-enn-menneskelige perspektiver i FUGLAN VEIT 2021-06-09 - 2021-06-09 2021.
 • Sundsvold, Bente; Reiertsen, Tone Kristin; Hanssen, Sveinn Are. Oppstartsmøte FUGLAN VEIT 14. april -lundkommardagen. Oppstartmøte FUGLAN VEIT lundkommardagen 14.april 2021-04-14 - 2021-04-14 2021.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne. Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway. Kick-off meeting Future Arctic Lives 2020-11-17 - 2020-11-17 2020.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente. Three ecologies re-presented.. Anthropology and Geography: Dialogues Past, Present and Future (omtale) 2020-09-14 - 2020-09-18 2020.
 • Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth. "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. (fulltekst) 2019 (2/2019) ISBN 978-82-8296-579-8. ISSN 1890-579X.
 • Sundsvold, Bente. Laksens veier.. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.
 • Sundsvold, Bente. Vegaøyan ble verdensarv. Tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen og begrunnelsen for innskrivelsen. Konsekvensutredning (KU) verdensarvverdier og akvakultur, scopingseminar 2018-08-20 - 2018-08-20 2018.
 • Sundsvold, Bente. "Vulnerabilities and risks to culturally significant areas". ICES workshop WKVCSA 2018-02-06 - 2018-02-09 2018.
 • Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.. Identifying Ecosystem Services through public consultation statements. MARE People & the Sea IX: Dealing with Maritime Mobilities 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.
 • Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Thuestad, Alma Elizabeth; Brattland, Camilla. Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance. ICASS IX UMEÅ, 2017 - POSTER PRESENTATION SESSION 5: GOVERNANCE omestication: 2017-06-07 - 2017-06-12 2017.
 • Sundsvold, Bente. Architectures of inter-species communication - eider down harvesting.. ICASS ix. Abstract to Session 15– People and place; workshop 15.17 Architectures, affordances and domestication: 2017-06-07 - 2017-06-12 2017.
 • Sundsvold, Bente. Den nordlandske fuglepleie. Nordland Ærfugllags årsmøte 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Sundsvold, Bente. I ærfuglens rike. Tromsø havpadleklubbs medlemsmøte 2016-09-27 - 2016-09-27 2016.
 • Sundsvold, Bente; Antonsen, Øystein. NRK, Norge Rundt, ærfuglforsker på Grindøya. 2016.
 • Antonsen, Øystein; Sundsvold, Bente. Nordnytt - ærfuglforsker på Grindøya. 2016.
 • Sundsvold, Bente. Fra utvær til verdensarv -. NAFs årskonferanse 2016-05-06 - 2016-05-08 2016.
 • Sundsvold, Bente. "Den nordlandske fuglepleie" - herligheter, utvær og celeber verdensarv.. Åpent fagseminar for fuglevokterne i Vegaøyan 2016-03-16 - 2016-03-16 2016.
 • Sundsvold, Bente. "Barberen i Tromsø" (Baba/ Sundsvold) 2002. 2016.
 • Sundsvold, Bente. "Fuglenes dronning". Film 2015(2013) 85 min. (data) (prosjekt) 2016.
 • Sundsvold, Bente. Vegaøyan blir verdensarv. 22 min, 2014(2004). (prosjekt) 2016.
 • Sundsvold, Bente; Holtedahl, Lisbet; Anderson, David G.. "Den nordlandske fuglepleie". Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan.. (data) 2016 ISBN 978-82-8244-153-7.
 • Sundsvold, Bente. Commodification of cultural diversity and authenticity. NAFA 2015 Visual Anthropology and European Cultural Heritage 2015-09-21 - 2015-09-23 2015.
 • Sundsvold, Bente. Digital og muntlig historiefortelling. "Vi er her også". Synliggjøring av glemte grupper i Finnmarksfortellingen 2015-06-02 - 2015-06-03 2015.
 • Sundsvold, Bente. Barbereren i Tromsø, film 2002. Filmvisning 2014-09-10 - 2014-09-10 2014.
 • Holtedahl, Lisbet; Waage, Trond; Sundsvold, Bente; Mankova, Petia. Blikk på Tromsø - fortellinger fra yttersia og fra innersia. Forskningsdagene 2014, filmmaraton med innledning 2014-09-25 - 2014-09-25 2014.
 • Sundsvold, Bente. Vegaøyan blir verdensarv - tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen med filmvisning. Vega-seminaret 2014 2014-07-17 - 2014-07-17 2014.
 • Sundsvold, Bente; Toften, Leikny. Making sense of the past through visual storytelling. "To farm or not to farm"(Beleghe 1985) & "For the eye and for the palate" Toften 2011. "Experience, Sense and the Lense: Ethnographic filmmaking, visual documents, and transcultural knowledge." Nordic Anthropological Film Festival 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.
 • Sundsvold, Bente. Historiefortelling som suksesskriterie i lokalmatproduksjon. Fagdag Norsk Mat - Den gode historien og betydningen av å fortelle den 2012-10-31 - 2012.
 • Sundsvold, Bente; Anderson, David. Performing Nature. Contested identities, contested cultures and contested rights 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Sundsvold, Bente. Transformativity & performativity. The visual presentation of self in situations and interactions 2009-11-25 - 2009-11-27 2009.
 • Sundsvold, Bente; Larsen, Rolf Inge. Approaching citizenship, encounters and place enactment: Working papers. 2008 ISBN 9788291636900.s 181 - 199.
 • Sundsvold, Bente. Utvær - Shifting Sentiments and Meanings. Arctic Discourses 2008 (prosjekt) 2008-02-21 - 2008-02-23 2008.
 • Sundsvold, Bente. 'Rak - søppel eller nytte?'. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse 2008 (prosjekt) 2008-05-23 - 2008-05-25 2008.
 • Sundsvold, Bente. 'Conflicting standards - beauty or garbage'. 'Breaking the barriers' 2008-05-29 - 2008-06-01 2008.
 • Sundsvold, Bente. 'From Treasure to Trash - driftwood on the move'. Nordic Network for Visual Studies research workshop 2008-09-10 - 2008-09-13 2008.
 • Sundsvold, Bente. Landskapets mnemoniske grep. Tid, sted og rom. Meningsproduksjon og rammer for samhandling og kommunikasjon 2007-05-04 - 2007-05-06 2007.
 • Sundsvold, Bente. 'Fredlysning' - a forgotten legacy?. Performing Nature at the World's Ends 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.
 • Sundsvold, Bente. Imagined landscapes. Through the image: Using the visual to investigate, analyze, create and present 2007-10-25 - 2008-08-27 2007.
 • Sundsvold, Bente. The poetics of place. EASA Biennal Conference 2006, Landscape for life: integrating experiental and political landscapes 2006-09-18 - 2006-09-21 2006.
 • Sundsvold, Bente. Eider houses - from felicitous space to felicitous place - sublimating the subliminal?. Landscape and Liminal Thresholds 2006-01-05 - 2006-01-08 2006.
 • Sundsvold, Bente. Sites of memories, fragments of histories, changing historicities. Tides of Change - past, present and future enactments of the coast as boundary 2006-05-18 - 2006-05-21 2006.
 • Sundsvold, Bente. Vegaøyan blir verdensarv. Et lite innblikk i blikkene utenfra. 2004.
 • Sundsvold, Bente. Film som potensial i forskning og formidling. Norsk kongress for aldersforskning 2003-11-06 - 2003-11-07 2003.
 • Sundsvold, Bente; Baba, Abdullahi. Barbereren i Tromsø. 2002.
 • Sundsvold, Bente; Holtedahl, Lisbet. Utdanningsmobilitet mellom sør og nord. En studie av relasjonelle aspekter ved et norsk bistandsarrangement for studenter fra utviklingsland som studerer i Norge. 2000.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Sundsvold Bente (2018): «Å tenkje som en faule. Med videokamera som verktøy i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl» i Norsk Antropologisk Tidsskrift 3‐4/ 2018 s. 179‐198 Publisert 19.12.2019
  DOI: 10.18261/issn.1504‐2898‐2018‐03‐04‐06

  Sundsvold 2015. ”Den nordlandske fuglepleie. Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan. Monografi. MUNIN https://munin.uit.no/handle/10037/8457

  Sundsvold, Bente & Armstrong, Claire (2019): ØST med andre ord. Kapittel i sluttrapport Hersoug et al: Når det blåser i fra ØST» NOFIMA rapport 2/2019


  Forskningsinteresser

  Domestiseringsprosesser, relasjoner menneske-fugl-miljø, kultur-og naturforvaltning, marin ressurseforvaltning, visuell antropologi, kulturelle endringsprosesser, dokument og akivstudier, vitenskapsstudier, performativitet, ecosystem services

  Undervisning

  Har undervist på diverse emner på bachelorprogrammet i antropologi (SOA 1001- Innføring i sosialantropologi, SV) og bachelorprgrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse (SPL 1003 Kulturforståelse og lokale prosesser), masterprogrammet i antropologi (SOA- 3004 Minoritet, identitet og grenser) og masterprogrammet for urfolksstudier (SOA-3006 Indigenous culture, resource management and human rights).
  SVHUM D 3007

  Klikk for større kart