Bilde av Perander, Trude
Bilde av Perander, Trude
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO trude.perander@uit.no +4777058159 Her finner du meg

Trude Perander


Seniorrådgiver, faggruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Leder saksbehandlingsteamet ved Institutt for helse- og omsorgsfag.

Saksbehandling og oversendelse til universitetets klagenemd:

- Oversendelse skikkethetsvurdering

- Merknad politiattest

- Uregelmessighet

- Formell feil

Kvalitetssikring av fag-, studie- og emneplaner

Nye nasjonale retningslinjer for helsefaglige utdanninger (RETHOS)

Inn- og utreisende studentmobilitet

Innpass egen instiusjon

Innpass eksterne instiusjoner

Lisenser, administrativ oppfølging smitteUndervisning

Project Management, Advanced Marketing, Intercultural Communication, Innovation and Entrepreneurship