Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


English flag   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Utveksling

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

Kontakt oss

 

Finn plassen din i Narvik

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


International workshop on technologies for sustainable development

5. juni     00:00     IVT     Narvik    

Workshop om fangst og lagring av karbon / Workshop about capture and storage of carbon

5. juni     09:00     https://www.eugloh.eu/events/carbon-cycle-carbon-capture     Digitalt    

2023 Workshop on Electrochemical Energy Conversion and Power Electronics

19. juni     00:00     Campus Narvik     Narvik    

Studiestart Campus Narvik

14. august     09:00     Campus Narvik     Narvik    

Næringslivsdagen

25. oktober     10:00     Glassgata     Narvik