Foto: David Jensen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


English flag   

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene. 

Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til  å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Utveksling

3-semesterordninga

Informasjon om nettstudier

Y-veisordningen

Kontakt oss

Event-kalender UiT Narvik

 

Finn plassen din i Narvik

 

Ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Prøveforelesning og disputas – Halldor Arnarson / Trial lecture and defense - Halldor Arnarson

12. desember     10:15     Room D1080     Narvik    

Need help with anything code related? Research software office hour

13. desember     13:00     Modulbygget A 209     Tromsø    

Kurs om tingenes internett og 3D-printing / Course on the Internet of Things and 3D Printing

2. april     09:00     https://www.uns.ac.rs/index.php/en/vesti-eng/8257-ka131-eugloh-bip-iot-and-3d-printing     Digitalt    

20th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures (IWAIS)

18. juni     08:00     UiT Narvik     Narvik