Grafisk servicesenter

Grafiske tjenester på UiT Norges arktiske universitet har bred kompetanse innenfor grafisk design, illustrasjon, profilering, rådgivning, trykk, førtrykk, ferdiggjøring og andre tjenester. Tjenestene våre er tilgjengelige for ansatte ved alle UiTs studiesteder.

Grafisk design og rådgivning

En fellestjeneste for alle ansatte ved UiT.

Bøker | rapporter | brosjyrer | flyer | poster | skilt og banner
visuell profilering av senter og prosjekt | grafisk materiell til seminarer og arrangement
logo og profil | profileringsartikler | illustrasjoner og figurer | trykk og digitale flater

Vi jobber med små og store prosjekter knyttet til alle UiTs studiesteder.

Kontakt oss her

Trykkeriet

Trykkeriet er lokalisert i Alta og Tromsø, der produsert materiell kan sendes ut til alle våre studiesteder.

Bøker | rapporter | brosjyrer | flyer | visittkort
poster og plakat | roll up | skilt og banner | større print
kompendie | doktoravhandling | masteroppgave

Trykkeriet har egen bestillingsside:

trykkeriet.uit.no

Maler til nedlasting

Skal du lage eget materiell hvor UiT er avsender, må UiTs grafiske profil brukes.

Det er viktig for UiT Norges arktiske universitet at vi fremstår unisont utad.
Det er derfor laget et sett med maler som kan lastes ned.
VI ønsker også at brukeren tar seg tid til å se gjennom UiTs grafiske profil.

Her finner du mer informasjon og maler til nedlastning:

uit.no/profil

Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på spørsmål som stilles ofte.

Hvor lang tid bruker dere på å trykke en poster?
Trykkeriet bruker 3-4 arbeidsdager.
Hvor får jeg tak i bilder?
Hvordan er fremgangsmåten og produksjonstiden til f.eks en poster?
Etter en samtale/møte der ønsket produkt beskrives nærmere kan det beregnes arbeidsmengde. Et effektivt og strukturert samarbeid er avhengig av at alt materiale som leveres – bilder og figurer oppfyller kravene til oppløsning og tekst er ferdig og språkvasket.

Navn på fotograf og tillatelse til bruk av bilder må være avklart.

Jo bedre du er forberedt jo raskere kan et produkt ferdigstilles.

Se alle spørsmål

Seksjonsleder: Kjetil Undseth
Faggruppeleder: Torger Grytå
Besøksadresse:
Nordlysobservatoriet
Prestvannvegen 40, Tromsø

Grafiske tjenester - uit.no/grafisk

Ansatte i faggruppe for grafiske tjenester ved UiT Norges arktiske universitet

 

Seksjonsleder: Kjetil Undseth

Fagleder: Leif Magne Martinsen

E-post: grafisk@uit.no

Besøksadresse: Administrasjonsbygget
3. etasje, campus Tromsø