Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Organisasjonsutvikling


Normann Jacobsen, Ørjan

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise
Seksjon for personal og organisasjon

Høydal, Anne

Staben, personalansvarlig på delegasjon, organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE

Larsen, Gølin Irene

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Administrasjonsbygget 311
+4777623233

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning