Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Organisasjonsutvikling


Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Larsen, Gølin Irene

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Administrasjonsbygget 311
+4777623233

Høydal, Anne

Staben, personalansvarlig på delegasjon, organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE

Normann Jacobsen, Ørjan

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise
Seksjon for personal og organisasjon