Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Helse, miljø og sikkerhet (HMS)


Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Albrigtsen, Marte

Seniorrådgiver HMS
Seksjon for personal og organisasjon

Foshaug, Hanne

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
Seksjon for personal og organisasjon

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Dubourg, Paul

Overingeniør - Laboratoriesikkerhet, næringssaltanalyse, POC/PON-analyse
Institutt for arktisk og marin biologi